Реклама у транспорті (або транзитна реклама) — це вид реклами, що розміщується в різних видах громадського транспорту: метро, ​​автобусах, літаках.

Реклама на транспорті виникла період виникнення міського транспорту: кінець 19 – початок 20 століття. Саме 20 століття спричинило розвиток масового характеру реклами, завдяки чому компанії перебували в інтенсивному пошуку універсальних і робочих інструментів для інформування про свої товари та послуги, один з яких — це транзитна реклама. 

На відміну від реклами в транспорті, Wi-Fi реклама – найпростіший у запуску та розширений за функціоналом спосіб комунікації з клієнтом. Якщо порівнювати співвідношення бюджету та результативності цих двох рекламних майданчиків, то реклама у транспорті — більш витратний за грошима та часом інформаційний інструмент. Якщо хоч раз замовляли рекламне оголошення в метро чи трамваї, знаєте, про що йдеться.

Реклама на транспортіWi-Fi реклама
Перевантаженість рекламним контентом у громадському транспорті, через що пасажирам властиво ігнорувати рекламуКористувач обов’язково повинен переглянути рекламу для того, щоб отримати доступ до Інтернету
рекламного оголошення: папір або інформаційний екранформатів, відеоконтент, слайдер, опитувальник та інші види
Низький рівень залучення: в основному, у громадському транспорті увага пасажирів звернена до смартфонівВисокий рівень залучення: Wi-Fi реклама демонструється користувачу на особистому смартфоні, безпосередньо перед відкриттям доступу в Інтернет
Обмеження в цільовій аудиторії: рекламу не побачать власники автомобілів та інші верстви населення, які не користуються послугами громадського транспортуНемає обмежень у цільовій аудиторії
Реклама нав’язує товар чи послугуЛояльна реклама, орієнтована на цільового
клієнта та рекламної кампаніїПростота в вимірі ефективності рекламної кампанії: можливість відслідковувати ключові показники результативності в особистому кабінеті
Не екологічний спосіб трансляції реклами: більшою мірою реклама в транспорті розміщується на паперових носіяхпри підключенні до Wi-Fi


Реклама в автобусах та реклама в маршрутках до цього дня є популярним та поширеним методом просування товарів та послуг серед брендів. Але, при цьому, реклама у транспорті не дозволяє взаємодіяти безпосередньо з цільовою аудиторією.

Також, така реклама часто залишається непоміченою пасажирами, або сприймається негативно, чого не скажеш про рекламу по каналу Wi-Fi. Це більш гнучкий інструмент, що дозволяє створювати нестандартні сценарії показу.

Наприклад, у разі реклами мережі кав’ярень заклад може показувати своїй аудиторії рекламний банер із «замороженим» екраном. Щоб отримати доступ до Інтернету, користувач повинен стерти захисне покриття, провівши пальцем по екрану. Така реклама як залишиться непоміченою, а й послужить мотивацією взаємодіяти з рекламним оголошенням.

Реклама в транспорте (или транзитная реклама) — это вид рекламы, который размещается в различных видах общественного транспорта: метро, автобусах, самолетах.

Реклама на транспорте появилась в период возникновения городского транспорта: конец 19 – начало 20 века. Именно 20-ый век повлек за собой развитие массового характера рекламы, благодаря чему компании находились в интенсивном поиске универсальных и рабочих инструментов для информирования о своих товарах и услугах, один из которых — это транзитная реклама. 

В отличие от рекламы в транспорте, Wi-Fi реклама – более простой в запуске и  расширенный по функционалу способ коммуникации с клиентом. Если сравнивать соотношение бюджета и результативности этих двух рекламных площадок, то реклама в транспорте — более затратный по деньгам и времени информационный инструмент. Если хоть раз заказывали рекламное объявление в метро или трамвае, знаете, о чём идёт речь.


Реклама на транспорте Wi-Fi реклама
Перегруженность рекламным контентом в общественном транспорте, из-за чего пассажирам свойственно игнорировать рекламуПользователь обязательно должен просмотреть рекламу для того, чтобы получить доступ в Интернет
Ограниченность форматов рекламного объявления: бумага или информационный экранРазнообразие форматов рекламного объявления: баннер, видеоконтент, слайдер, опросник и другие виды
Низкий уровень вовлеченности: в основном, в общественном транспорте внимание пассажиров обращено к смартфонамВысокий уровень вовлеченности: Wi-Fi реклама демонстрируется пользователю на личном смартфоне, непосредственно перед открытием доступа в Интернет
Ограничения в целевой аудитории: такую рекламу не увидят владельцы автомобилей и другие слои населения, которые не пользуются услугами общественного транспортаНет ограничений в целевой аудитории
Реклама навязывает товар или услугуЛояльная реклама, ориентированная на целевого клиента
Сложности в замере эффективности рекламной кампанииПростота в замере эффективности рекламной кампании: возможность отслеживать ключевые показатели результативности в личном кабинете
Не экологичный способ трансляции рекламы: в большей мере, реклама в транспорте размещается на бумажных носителяхЭкологичный способ трансляции рекламы: цифровое размещение рекламы при подключении к Wi-Fi


Реклама в автобусах и реклама в маршрутках по сей день является популярным и распространенным методом продвижения товаров и услуг среди брендов. Но, при этом, реклама в транспорте не позволяет взаимодействовать непосредственно с целевой аудиторией.

Также, такая реклама зачастую остается незамеченной пассажирами, или же воспринимается негативно, чего не скажешь о рекламе по каналу Wi-Fi. Это более гибкий инструмент, который позволяет создавать нестандартные сценарии показа.

К примеру, в случае рекламы сети кофеен, заведение может показывать своей аудитории рекламный баннер с «замороженным» экраном. Чтобы получить доступ в Интернет, пользователь должен стереть защитное покрытие, проведя пальцем по экрану. Такая реклама не только останется незамеченной, но и послужит мотивацией взаимодействовать с рекламным объявлением.